SHOP
SHOP

İş Etiği Kurallarımız

Müşterilere Karşı Sorumluluk:

Sürekli geliştirme ve araştırma ile müşterilerimize işlevsel, çalışanların verimini arttıran, insan sağlığına duyarlı, ergonomik, çevreci ürünler geliştirmek ve müşterilerin kalite, güvenlik ve çevreye duyarlık konularındaki beklentilerini karşılayacak ürün servis ve çözümler sunmak. Müşterilerimizle ve bayilerimizle olan tüm ilişkilerimizde şeffaflık dürüstlük ve içtenliği ilke edinmek. Ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak; müşterilerimize saygılı, adaletli, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak.

Çalışanlara Karşı Sorumluluk:

Çalışanlara ve haklarına saygı göstermek güvenli ve iyi çalışma koşulları oluşturmak. Ayrımcılığın ve kayırmacılığın olmadığı bireylerin iş tatmini ve kariyer olanaklarını gerçekleştirebilmesi için yeteneklerini sürekli geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlamak. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlara insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasında eşit mesafede yaklaşım göstermek.

Tedarikçilere Karşı Sorumluluk:

Tedarikçilerimize adil ve saygılı davranmak. Tedarikçilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli hassasiyet ve özeni göstermek. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle korumak. Şirkete karşı sorumluluk Şirket yatırımlarını korumak sürekli ve artan geri dönüşüm için çalışmak. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek.

Sosyal Sorumluk:

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, işimizi toplumun sorumlu bir üyesi olarak yönetmek, dünyaca kabul edilen insan haklarına saygı göstermek ve korunmasına destek vermek. Sürekli gelişime katkı sağlayacak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak. Bu bağlamda eğitim, sağlık ve çevre konularında projeler geliştirmek ve uygulamak yada var olan projeleri desteklemek.