SHOP
SHOP

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

BSTOffice, ofis mobilyaları tasarım ve üretim konusunda, müşteri odaklı, kaliteli ürünler tasarlamayı ve üretmeyi, satış sonrası hizmetleri ile ürünlerinin daimi olarak arkasında durarak, eksiksiz müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

Ulusal boyutta sektöründeki liderliğini, uluslararası boyuta çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedefimiz doğrultusunda firmamız, kalitemizde olduğu kadar, ürünlerimizle ve çalışma alanlarımızdaki hassasiyetimizle; yaşanılan ve çalışılan alanların, çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirilmesini sağlamayı da öncelikli görev saymaktadır.

BST Office ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini entegre olarak aşağıdaki lokasyonlarda uygulamaktadır:

OOSB Fabrika: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Vali Celalettin Cerrah Bulvarı No:3, 80950 Toprakkale/Osmaniye

Not: Bayilerin sisteme entegrasyonu sözleşme şartları ile belirlenir. Belge Kapsamı: Ofis Mobilyaları, Tasarım, Üretim ve Satış Kalite yönetim Sistemi kapsamında hariç tutulan madde yoktur.

Bu hedeflere ulaşmak adına;

Ürünlerimizde, hizmetlerimizde ve çalışma alanlarımızda doğal çevreyi korumayı, gözetmeyi ve atıklarını kontrol altında tutmayı, olabildiğince azaltmayı, örnek çalışmalarla sektörde adından bahsettirmeyi, yeşil ürünleri tasarlamayı gelişme programlarımızın vazgeçilmez unsurları olarak kabul ederiz.

Mevcut doğal kaynakların korunması ve geri kullanımı için gerekli çalışmaları yürütürüz.

Çevre, Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili şirketi ilgilendiren güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getiririz.

Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzere gerekenleri yaparız.

Çalışanlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerinin sağlanması için sürekli eğitimler gerçekleştirerek bilinç, farkındalık oluşturmayı ve çalışanların yasalar ve standartlar kapsamında tanımlanmış olan tüm konulara katılımını ve danışma için alt yapılarını sağlarız.

Müşteri memnuniyeti sağlamayı ve hatasız ürün üreterek, yetkin ve yetkili personelimiz ile satış sonrası hizmet vermeyi hedefleriz.

Acil durumlara hazırlıklı olmak ve gerektiğinde müdahale edebilmek için ihtiyaç duyulan alt yapı ve planlamayı sağlarız. Firmamız entegre yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması aşamalarında ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Sena BAŞTUĞ DENİZ